Thừa Thiên - Huế bồi thường đợt 2 cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

(Vishipel) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định phân bổ 200 tỷ đồng (tạm cấp đợt 2) cho các địa phương để chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường biển đến các đối tượng bị thiệt hại.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, huyện Phong Điền được cấp hơn 24 tỷ đồng, Quảng Điền gần 14 tỷ đồng, Phú Vang hơn 68,5 tỷ đồng, Phú Lộc 73,6 tỷ đồng và thị xã Hương Trà hơn 19,7 tỷ đồng. Số tiền trên để chi trả cho các đối tượng quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các chủ cơ sở thu mua tạm trữ có kho lạnh, kho cấp đông tại các xã, phường, thị trấn ven biển quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg). UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà thực hiện đúng tiến độ phê duyệt, chi trả bồi thường thiệt hại (đợt 2) của địa phương để thực hiện chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho đối tượng, bảo đảm theo đúng quy định. Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các huyện, thị xã ven biển cần tích cực giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền tạm cấp đợt 1 và các hồ sơ cụ thể làm cơ sở cho việc chốt danh sách thiệt hại cuối cùng (không kể các đối tượng kê khai bổ sung theo Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) để tiếp tục chi trả nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại tiếp theo. Tính đến nay, các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chi trả tiền bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển theo Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 18.114/19.900 đối tượng được phê duyệt với gần 322 tỷ đồng, chiếm 80,36% tổng kinh phí tạm cấp đợt 1 (400 tỷ đồng). Trong đó, huyện Phong Điền đã chi trả gần 29 tỷ đồng cho 2.046 đối tượng; Quảng Điền hơn 25 tỷ đồng, 1.329 đối tượng; Phú Vang hơn 129 tỷ đồng, 7.031 đối tượng; Phú Lộc hơn 126 tỷ đồng, 6.156 đối tượng và thị xã Hương Trà hơn 19 tỷ đồng, 1.552 đối tượng. Qua chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường biển đợt 1, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Đình Đức cho biết, hầu hết ngư dân sử dụng tiền đền bù đúng mục đích, đầu tư nâng cấp, mua sắm ngư lưới cụ để đánh bắt trên biển có hiệu quả...

(Nguồn ST)