Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19:00 ngày 08/03/2012

Thứ Năm, 08/03/2012, 10:00 GMT+7
Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19:00 ngày 08/03/2012

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ ngày 08/03/2012 một rãnh khí áp cao suy yếu lan khắp khu vực Bắc và giữa Biển Đông trong khi một rãnh áp thấp trải dọc từ 3 – 5 độ vĩ bắc.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rải rác.Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống  4 – 10km trong mưa. Gió Đông bắc đến Đông cấp 4 – 5. Biển động nhẹ ; từ chiều mai chuyển Gió Đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.    

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông nam cấp 4. Biển êm .

Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống  4 – 10km trong mưa. Gió Đông bắc đến Đông cấp 3; từ chiều mai chuyển Gió Đông bắc cấp 4 – 5.

Đà nẵng - Cam Ranh: Nhiều mây, không mưa.Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông nam cấp 4. Biển êm .

Vũng Tàu - Côn Đảo: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông bắc cấp 4. Biển êm .

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng .        

Quảng Đông Trung Quốc: Có mây, mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Đông đến Đông bắc cấp 4. Biển êm. từ sáng mai chuyển Gió Đông bắc cấp 6, giật trên cấp 6, Biển động.

Bắc và Giữa Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông nam cấp 4 – 5. Biển động nhẹ .

Nam Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông bắc  cấp 4 – 5. Biển động nhẹ.

Bunguran: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km in có mưa. Gió Đông đến Đông bắc cấp 3 – 4. Biển êm.